O SEKCJI

Działalność

Młoda Farmacja jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Aktualnie zrzesza 230 studentów 9 Wydziałów Farmaceutycznych polskich uczelni medycznych:
 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Akademii Medycznej w Warszawie
 • Akademii Medycznej we Wrocławiu

Młoda Farmacja współpracuje ściśle z Lubelskim Towarzystwem Studentów Farmacji. Jest również aktywnym członkiem IPSF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji) oraz EPSA (Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji).

Zespół Sekcji opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i jest największą organizacją studencką w Polsce, skupiającą studentów farmacji oraz młodych absolwentów tego kierunku. Stanowimy jeden z Zespołów Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a poprzez sekcje lokalne aktywnie uczestniczymy w życiu naszych Uczelni.

To czyni nas rozpoznawalnym, rzetelnym i wiarygodnym partnerem.

Działalność Młodej Farmacji obserwuje się zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Nasza aktywność przejawia się m.in. poprzez:

 • organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów oraz konkursów prac naukowych i innych (m.in. kolejnych edycji Finału Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich oraz Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodej Farmacji),
 • pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy (m.in. poprzez organizowanie dni kariery, czy też innego rodzaju spotkań z pracodawcami),
 • zajmowanie się sprawami studentów farmacji poprzez stałą współpracę z władzami poszczególnych Uczelni, PTFarm, izbami aptekarskimi, jak również Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współpracę z czasopismami branżowymi (m.in. Gazetą Farmaceutyczną i Managerem Apteki),
 • coroczny udział w Student Exchange Programme (programie wymiany studenckiej IPSF) oraz innych projektach realizowanych we współpracy z organizacjami zagranicznymi,
 • współpracę ze studenckimi towarzystwami naukowymi w sprawach kół naukowych oraz propagowania rozwoju nauki wśród studentów farmacji,
 • współpracę z innymi organizacjami oraz samorządami studenckimi, działającymi na terenie poszczególnych Uczelni,
 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim (m.in. ogólnopolskich obozów Młodej Farmacji oraz weekendów integracyjnych).


Działalność bieżąca

Członek MF Przewodniczącym IPSF

Zespół Sekcji Studenckich Młoda Farmacja udziela się od lat na arenie międzynarodowej farmaceutycznego ruchu studenckiego, m.in. jako aktywny członek IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation). Co roku, w pierwszych dniach sierpnia odbywa się World Congress, podczas którego wybierane są władze tej największej na świecie organizacji, zrzeszającej studentów farmacji. Jesteśmy dumni, mogąc poinformować, że 6 sierpnia 2012 roku na pozycję Przewodniczącego w kadencji 2012-2013 został wybrany członek Młodej Farmacji - Radosław Mitura. 

Gratulujemy!

Zarząd Główny Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm - Młoda Farmacja


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z newsletterem przygotowanym przez oddział Młodej Farmacji w Poznaniu.

Newsletter - pobierz


Współpraca międzynarodowa

Młoda Farmacja współpracuje ściśle z międzynarodowymi stowarzyszeniami studentów farmacji:

IPSF – International Pharmaceutical Students’ Federation
EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association.

Młoda Farmacja w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Farmacji, EPSA

Współpraca Młodej Farmacji z EPSA rozpoczęła się w 2004 roku. Pomimo krótkiego okresu czasu, nasi członkowie zdążyli się bardzo zaangażować w prace Stowarzyszenia. Od kwietnia 2006 roku do kanału informacyjnego EPSA News, będącego źródłem najświeższych wiadomości o projektach EPSA oraz nowinek ze świata europejskiej farmacji, zostało dodanych około 200 studentów z wszystkich polskich wydziałów farmaceutycznych. W każdym Komitecie Wykonawczym EPSA zasiada po jednym studencie z Polski. Uczestniczymy w wydarzeniach EPSA (m.in. Letnich Uniwersytetach, Zgromadzeniach Jesiennych, Dorocznych Kongresach EPSA). W grudniu 2006 roku Krzysztof Nesterowicz (Koordynator ds. Kontaktów MF z EPSA) został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ds. Humanitarnych. Podczas Dorocznego Kongresu EPSA w Hadze w Holandii (kwiecień 2007) Młoda Farmacja zyskała status członka zwyczajnego EPSA. Wydarzenia związane z życiem Młodej Farmacji umieszczamy na oficjalnej stronie EPSA, dzięki czemu zacieśniamy naszą współpracę ze studentami uczelni zagranicznych, jak również umożliwiamy im uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Młodą Farmację.

Młoda Farmacja w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Farmacji, IPSF

Od 2001 roku Młoda Farmacja jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji, IPSF. Nasza aktywność w Stowarzyszeniu przejawia się głównie poprzez coroczny udział w Student Exchange Programme (SEP) – programie wymiany studenckiej, dzięki któremu studenci farmacji mają możliwość odbycia praktyk wakacyjnych w wybranych przez siebie krajach na wszystkich kontynentach świata. Praktyki te są realizowane w aptekach otwartych, szpitalnych, w uniwersytetach lub ośrodkach przemysłowych. W roku akademickim 2005/2006 Młoda Farmacja zajęła 2. miejsce w międzynarodowym rankingu IPSF pod względem aktywności w SEP. Blisko 60 polskich studentów skorzystało z programu i tyle samo studentów zagranicznych przyjechało do Polski na zaproszenie Młodej Farmacji.


Zjazdy - konferencje - sympozja

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUKOWY MŁODEJ FARMACJI KATOWICE 2008 

W dniach 7-8 maja 2008 r. odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji, organizowany przez Młodą Farmację – Sosnowiec.

Kongres obejmuje Sesję Farmaceutyczną III Międzynarodowej i XLVII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych, współorganizowanej wraz z Studenckim Towarzystwem Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedsięwzięcie jest kierowane do studentów, środowiska naukowego i zawodowego.

Zapraszamy serdecznie studentów wydziałów farmaceutycznych oraz doktorantów do przedstawiania swoich prac!

W ramach Kongresu odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych i organizowany po raz pierwszy Konkurs Opieki Farmaceutycznej, w oparciu o inicjatywę International Pharmaceutical Students Federation.

Studenci będą prezentować swoje prace przez dwa dni. Przewidziane są zarówno wystąpienia ustne jak i sesja posterowa.

Konkurs Opieki Farmaceutycznej odbędzie się drugiego dnia. Jest on odpowiedzią na rozwijającą się potrzebę zdobywania umiejętności z tego zakresu i radzenia sobie w obliczu rosnących wymagań pacjentów. Uczestnicy będą mogli sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce poprzez wzięcie udziału w zainscenizowanych sytuacjach.

Spotkanie przedstawicieli różnych dziedzin farmacji i medycyny daje możliwość integracji środowiska, stwarzając doskonałą podstawę późniejszej współpracy zawodowej.

Termin składania streszczeń mija 23 marca. Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

Uczestnik ma prawo wstępu na wszystkie Sesje w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodej Farmacji oraz III Międzynarodowej i XLVII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych.

Serdecznie zapraszamy na stronę:

http://kongresmf.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
mf.kongres2008@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny
II Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodej Farmacji