KONTAKT

Młoda Farmacja – Zespół Sekcji Studenckich PTFarm
ul. Długa 16
00-238 Warszawa


Zarząd Główny PTFarm i sekretariat
tel. (0-22) 831 15 42
fax. (0-22) 831 15 42
zarzad@ptfarm.pl ; mloda_farmacja@o2.pl


Przewodnicząca
Olga Świerzbińska
+48 609 448 927
oswierzbinska@gmail.com


Wiceprzewodnicząca ds. HR
Magdalena Waluk
magdalenawaluk@tlen.pl


Wiceprzewodnicząca ds. Nauki i Edukacji
Patrycja Dajnowicz
patrycjadajnowicz@gmail.com


Wiceprzewodnicząca ds. Wewnętrznych
Gabriela Twerdochlib
gabriela.twerdochlib@onet.pl


Wiceprzewodniczący d. Zewnętrznych
Bartłomiej Fadrowski
bartlomiej.fadrowski@gmail.com


Sekretarz Generalny
Daria Filipowicz
daria.filipowicz92@gmail.com


Skarbnik
Agata Rytwińska
agatarytwinska@gmail.com