KONTAKT

Siedziba Sekcji:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Adres kontaktowy e-mail:

dr n. farm. Witold Musiał, e-mail: witold@ktpl.am.wroc.pl
mgr farm. Ewa Zygadło, e-mail: biuro@leki-informacje.pl

Adres korespondencyjny:

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
ul. Szewska 38
50-139 Wrocław