WŁADZE SEKCJI

Skład Zarządu:

Przewodniczący: dr Witold Musiał
Zastępca Przewodniczącego: mgr Ewa Zygadło
Sekretarz: mgr Joanna Marczak
Skarbnik: dr Magdalena Borkowska
Członek Zarządu: dr Teresa Olczyk-Andryszek

Komisja Rewizyjna:

mgr Agnieszka Kosik
mgr Agnieszka Bodzioch
mgr Ligia Kubiak