PLANOWANE POSIEDZENIA

Planowane posiedzenia naukowo-szkoleniowe:
 
6 lutego 2019 r.
6 marca 2019 r.
3 kwietnia 2019 r.
15 maja 2019 r.
5 czerwca 2019 r.