PLANOWANE POSIEDZENIA

Planowane posiedzenia naukowo-szkoleniowe:
 
7 listopada 2018 r.
I bogowie również chorują na tarczycę
 
5 grudnia 2018 r.
Otyłość u dzieci i młodzieży problemem XXI wieku
 
9 stycznia 2019 r.
6 lutego 2019 r.
6 marca 2019 r.
3 kwietnia 2019 r.
15 maja 2019 r.
5 czerwca 2019 r.