NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
Oddział w Poznaniu

uprzejmie zaprasza na
posiedzenie naukowo-szkoleniowe
 
Leki roślinne o działaniu uspokajającym

w dniu 7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 18:30
 
w sali im. Hrynakowskiego Coll. Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, Poznań
 
 Program posiedzenia: 
18:30
Otwarcie posiedzenia
18:45-19:45
Leki roślinne o działaniu uspokajającym
prof. dr hab. Wiesława Bylka
Katedra i Zakład Farmakognozji UM w Poznaniu
19:45-20:00
Dyskusja