NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
Oddział w Poznaniu

 

uprzejmie zaprasza na
posiedzenie naukowo-szkoleniowe
 
Cyfryzacja procesów dystrybucyjnych w aptece
- szanse i problemy

 

w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 18:30

w sali im. Hrynakowskiego Coll. Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, Poznań

 

 Program posiedzenia: 

18:30

Otwarcie posiedzenia

18:45-19:45

Cyfryzacja procesów dystrybucyjnych w aptece - szanse i problemy

mgr Alina Górecka

prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

19:45-20:00

Dyskusja