WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
mgr Małgorzata Lotkowska
   
     
Wiceprezes:
mgr Łukasz Puchała
   
     
Sekretarz:
mgr Marlena Sadowska
   
     
Zastępca sekretarza:
mgr Barbara Korbut
   
     
Skarbnik:
mgr Elżbieta Kuriata
   
     
Członkowie:    
mgr Bożena Korczakowska
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr Barbara Cieślak
   
     
Członkowie:    
mgr Ewa Czech-Żbikowska
   
mgr Grażyna Domin