SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Deklaracja członkostwa 

 

Pobierz plik

Wypełnioną deklarację można wysłać mailowo na adres krakow@ptfarm.pl lub wydrukowaną dostarczyć do siedziby oddziału. 

 

Składki człokowskie 

 

Składki członkowskie można wpłacać bezpośrednio na konto Krakowskiego Oddziału PTFarm (Nr rachunku: 15 1020 2892 0000 5802 0015 6448), bądź osobiście, we wtorki i czwartki, w godzinach: 12 – 16 w siedzibie Oddziału (pokój 1/9, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, ul. Medyczna 9, Kraków).