AKTUALNOŚĆ

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
17 czerwca 2018

XXIII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO Kraków 19 – 22 września 2017 FARMACJA W POLSCE – PERSPEKTYWY NAUKI I ZAWODU

W dniach 19-22 września 2017 r., po 18 latach odbył się  ponownie w Krakowie XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Temat wiodący Zjazdu: „Farmacja w Polsce – perspektywy nauki i zawodu” był realizowany podczas obrad w poszczególnych panelach takich jak: kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce,  farmacja społeczna – naukowe aspekty praktyki zawodowej, innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych – komercjalizacja wyników badań naukowych oraz kształcenie w obszarze nauk farmaceutycznych, a także forum młodych – studencka sesja naukowa.   Zjazd miał charakter przede wszystkim naukowy, ale również szkoleniowy. Jego celem było ukazanie korzyści płynących ze współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem farmaceutycznym i farmaceutami pracującymi w aptekach. Realizację tematyki Zjazdu koordynowała Przewodnicząca Komitetu Naukowego Pani prof. dr hab. Barbara Malawska natomiast nad organizacją konferencji czuwał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan dr hab. prof. UJ Włodzimierz Opoka. W Zjeździe uczestniczyło ponad 400 osób reprezentujących wszystkie Wydziały Farmaceutyczne w Polsce, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, Izb Aptekarskich oraz aptek. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jean Martinez z Uniwersytetu Montpellier, doctor honoris causa UJ. Udział w Zjeździe pozwolił Uczestnikom na pogłębienie wiedzy na temat wyzwań stawianych współczesnej farmacji. W czasie Zjazdu dokonano również oceny stanu opieki farmaceutycznej w Polsce oraz kształcenia farmaceutów w aspekcie wymogów w Unii Europejskiej. Poza walorami naukowymi i dydaktycznymi konferencja była okazją do wymiany poglądów i ciekawych spotkań koleżeńskich.
Współorganizacja XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM przyczyniła się do zintegrowania Pracowników naszego Wydziału ze środowiskiem farmaceutów pracujących w różnych placówkach ochrony zdrowia. Uczestnicy mieli również wyjątkową okazję do zapoznania się z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także unikalnymi zabytkami Krakowa.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Dr Anna Apola

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3