WŁADZE ODDZIAŁU

Władze oddziału w kadencji 2017-2021

Zarząd Oddziału:

Prezes:
dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. UJ
   
     
Wiceprezes:
dr hab. Agnieszka Zagórska
   
     
Sekretarz:
dr Agata Kryczyk
   
     
Skarbnik:
dr Magdalena Jastrzębska-Więsek
   
     
Członkowie:    
dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ
   
dr Anna Czopek
   
dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka
   
mgr Witold Jucha
   
mgr Barbara Jękot
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
dr Anna Partyka
   
     
Członkowie:    
dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
   
dr hab. Karolina Pytka
   

Prezes Oddziału
dr hab. prof. UJ Włodzimierz Opoka