KONFERENCJE I ZJAZDY

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 16–17 listopada 2018 r. odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Na konferencję do Warszawy, zapraszają organizatorzy- Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do - Pozajelitowego oraz Biuro Zarządu Głównego PTFarm. Miejsce konferencji: hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa.
Rejestracja: prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy aktywny do 12.10.2018 r.)

Wydarzenie zostało zatwierdzone przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych jako spełniające standardy etyczne wynikajace z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego ( nr certyfikatu 985). Certyfikat
 
 
Data wydarzenia: 16-17 listopada 2018 r.
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Autor: Hanna Plata
 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej już XIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie „Wsparcie żywieniowe i żywienie kliniczne elementami terapii onkologicznej”.
Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali wybitni wykładowcy, specjaliści z zakresu terapii onkologicznej i żywieniowej. Nasze zaproszenie przyjęli i w pierwszym dniu konferencji wykłady wygłoszą: dr Emilia Filipczyk-Cisarż, dr Aleksandra Kapała, dr Marcin Folwarski oraz prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Tematyka wykładów obejmie dobór terapii onkologicznej i żywieniowej w zależności od stanu klinicznego pacjenta, zespół wyniszczenia nowotworowego – przyczyny powstawania i leczenie oraz leczenie żywieniowe o profilu immunomodulującym.
 
Liczymy również na aktywny udział w konferencji farmaceutów szpitalnych w sesji obejmującej doniesienia z aptek szpitalnych.
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do zgłaszania swoich prezentacji w celu zaprezentowania ich w tej części programu.
Zapraszamy także do przedstawienia swoich osiągnięć w formie plakatów na sesji plakatowej.
 
W drugim dniu konferencji zaplanowane zostały warsztaty praktyczne. Uczestnicy ponownie będą mieli okazję zapoznać się z automatycznymi urządzeniami do przygotowywania mieszanin, wyrobami medycznymi w praktyce farmaceuty szpitalnego, aktualnymi zasadami GMP oraz różnymi metodami sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.
Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w dwóch warsztatach, z których każdy będzie kończył się testem.
Za udział w warsztatach wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne
 
Zapraszamy do udziału, do zobaczenia w Warszawie
Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego PTFarm
mgr Justyna Zamarska 
 
 
 
Najważniejsze daty
Początek rejestracji 28 maja 2018
Koniec rejestracji 10 listopada 2018
Początek konferencji 16 listopada 2018
Koniec konferencji 17 listopada 2018