KONFERENCJE I ZJAZDY

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Program

17 LISTOPADA 2017 r. (piątek) – wykłady w Sali Polonia

13.00–14.00 Lunch 14.00–14.15 Otwarcie konferencji i powitanie gości Alina Górecka – przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Doi Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Sesja 1 (14.00–15.45)

14.15–14.45 dr hab. Mirosław Czuczwar (II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie): Lekarz niezbędnym członkiem zespołu żywieniowego
14.45-15.15 dr farm. Hanna Tomczak (Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne SK im. H. Święcickiego UM w Poznaniu): Powikłania septyczne w żywieniu pozajelitowym – diagnostyka, interpretacja wyników, leczenie
15.15–15.45 prof. dr hab. med. Andrzej Piotrowski (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie): Ofensywne czy ostrożne żywienie w intensywnej terapii pediatrycznej
15.45–16.15 Przerwa kawowa

Sesja 2 (16.15–19.00) 

16.15–17.45 DONIESIENIA Z APTEK SZPITALNYCH (wg kolejności zgłoszeń z zakresu leczenia żywieniowego)
dr Anna Michalewska (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach):
Walidacja procesów wytwarzania produktów leczniczych w aptece szpitalnej

dr Hanna Jankowiak-Gracz, mgr farm Elżbieta Balcerzak (Szpital Kliniczny UM im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu):
Jak nowe Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin Do Żywienia Pozajelitowego wpłynęły na organizację pracy apteki szpitalnej?

dr Hanna Jankowiak Gracz, mgr Dorota Mańkowska (Szpital Kliniczny UM im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu): Ankieta uczestników Konferencji Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego w 2016 w Warszawie

mgr Anna Kowalik (Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie):
Żywienie pozajelitowe i przewlekła niewydolność nerek u pacjentów leczonych w warunkach domowych

mgr Dorota Mac Krakowski (Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie):
Żywienie kliniczne – współpraca lekarza i farmaceuty

Rafał Olijarczyk, Maciej Stawny, Anna Jelińska (Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu):
Witaminy w żywieniu pozajelitowym – badania trwałości i kompatybilności

17.45–18.15 Sesja firm farmaceutycznych:
BBraun (17.45 –18.00)
Fresenius (18.00–18.15)

20.00 Uroczysta kolacja

 

18 LISTOPADA 2017 r. (sobota) – wykłady w Salach: Wiosna I, Wiosna II, Lato, Kossak, Polonia

Sesja 3 (9.00–11.30)

Warsztaty UWAGA! DO WYBORU 2 WARSZTATY DLA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW. KAŻDY WARSZTAT KOŃCZY SIĘ TESTEM

WARSZTAT 1. (Kossak): Bezpieczeństwo – Jakość – Szybkość – automatyczne urządzenia do przygotowywania leków (60 min)
WARSZTAT 2. (Wiosna II): Wyroby medyczne w praktyce farmaceuty szpitalnego – bezpieczna linia do- i pozajelitowa (60 min)
WARSZTAT 3. (Lato): Jeden mieszalnik, praktycznie wiele możliwości (60 min)
WARSZTAT 4. (Wiosna I): Pracownia żywienia pozajelitowego – dążenie do GMP (60 min)
WARSZTAT 5. (Polonia): Aktywacja i suplementacja worków 3-komorowych (60 min)

Po zakończeniu każdego warsztatu uczestnicy piszą test z pytaniami do wykładów i warsztatu.

Przerwa kawowa 10.00–10.30


Sesja 4 (11.45–12.45)
Sesja sprawozdawczo-wyborcza – przewodnicząca sekcji: mgr Alina Górecka

11.45–12.15 Sprawozdanie z działalności sekcji
12.15–12.45 Wybory nowego zarządu sekcji
13.00–14.00 Lunch

213.67 kB | 21 grudnia 2017