KONFERENCJE I ZJAZDY

XXXVI Dni Farmacji Szpitalnej

Wykłady

mgr Michał Byliniak (Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie): Ustawa antyfałszywkowa

mgr Marian Witkowski (Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie): Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktu Leczniczego (ZSMOPL)

dr Paweł Węgrzyn (Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii): Bezpieczeństwo farmakoterapii w ujęciu przepisów i zaleceń Unii Europejskiej

mgr Ewa Steckiewicz-Bartnicka, mgr Monika Łopata, mgr Magdalena Niedzielko: EAHP – co, gdzie, kiedy?

Farmacja na Litwie

dr Aleksandra Paź (Zakład Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie): Antybiotykoterapia celowana: dobór optymalnej opcji terapeutycznej w zależności od drobnoustroju i antybiogramu

dr Aleksandra Paź (Zakład Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie): Nowe antybiotyki i ich miejsce w receptariuszu szpitalnym

dr Aleksander Deptuła (Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy): Metody monitorowania poprawności stosowania antybiotykoterapii w szpitalu – sukcesy i porażki

dr Maria Ciszewska-Jędrasik (Zakład Farmacji Stosowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego): Czy farmaceuta może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii infuzyjnej?

Kurs na punkty twarde – TERAPIA ŻYWIENIOWA

Kierownik kursu: prof. dr hab. Andrzej Stańczak

Tematy wykładów kursu:

Ocena stanu odżywiania. Rozpoznawanie niedożywienia. Wpływ niedożywienia na funkcje fizjologiczne

Żywienie drogą przewodu pokarmowego. Diety stosowane w żywieniu dojelitowym

Żywienie pozajelitowe i jego systemy. Mieszaniny przeznaczone do żywienia pozajelitowego

Substraty stosowane w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym. Zasady przygotowania mieszanin żywieniowych

Przykłady żywienia w wybranych sytuacjach klinicznych. Żywienie osób w podeszłym wieku

Leczenie żywieniowe w warunkach domowych

XXXVI Dni Farmacji Szpitalnej

Hanna Plata

Wydarzenie: 21-23 maja 2018 r.
Miejsce wydarzenia: Hotel Ambasador Centrum, Łódź