AKTUALNOŚĆ

XIV KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
26 stycznia 2018

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w dniu 1 lutego 2018 r. /czwartek/ w sali audytoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (WFzOML) w Sosnowcu przy ul. Jedności 8

za udział w konferencji farmaceuci otrzymują 2 punkty edukacyjne.

 

Data:
1 lutego 2018 r. (czwartek)

Miejsce:
Sala audytoryjna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (WFzOML) w Sosnowcu przy ul. Jedności 8

Program:

9.30 Powitanie Gości i Uczestników konferencji - dr Grażyna Janikowska prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach i dr hab. n. farm. Paweł Olczyk - koordynator sześciomiesięcznych praktyk zawodowych studentów VI roku WFzOML,
9.40 Otwarcie konferencji Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM, wiceprezes Zarządu Głównego i Członek Honorowy PTFarm prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk,
9.50 „Problemy przy wykonywaniu leku recepturowego” – wykład naukowo-szkoleniowy wygłosi dr n. farm. Lucyna Bułaś, Ekspert ds. Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei,
10.30 „Ustawowe zadania Inspekcji Farmaceutycznej" – mgr farm. Zofia Gardecka zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
10.45 „Najczęstsze błędy w realizacji recept lekarskich” – mgr farm. Grzegorz Zagórny, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
11.10 „Rola i zadania samorządu aptekarskiego”– dr n. farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach,
11.25 „Samorząd aptekarski w Bielsku-Białej” – mgr farm. Magdalena Baścik Prezes Rady Beskidzkiej Izby Aptekarskiej,
11.40 „Samorząd aptekarski w Częstochowie” – mgr farm. Przemysław Orlikowski Prezes Rady Izby Aptekarskiej w Częstochowie,
11.50 „Szkolenia ciągłe i specjalizacyjne” – dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka  kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego  WFzOML, SUM,
12.00 Studium Doktoranckie – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok,
12.10 „Rola Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w edukacji zawodowej farmaceutów”  - dr Kazimiera Klementys wiceprezes oddziału PTFarm w Katowicach,
12.20 Dyskusja dotycząca przebiegu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych studentów VI roku Wydziału Farmaceutycznego - Studenci, Opiekunowie – dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, prowadzący dyskusję.

pobierz program