AKTUALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Gdańsku oraz Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego  wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Farmaceutycznego serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r w Sali wykładowej nr 2 Wydziału Farmaceutycznego z OML,  Al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku o godz. 13.15.

W programie wykład pt."Wybrane aspekty dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w procedurze centralnej" wygłosi Mec. Tomasz Jabłoński, pracownik sekcji prawnej Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Prelegent zapozna uczestników spotkania z zasadami dotyczącymi m. in. wykorzystania procedury compassionate use, wprowadzania do obrotu leków sierocych i produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Uczestnicy spotkania otrzymają 2 punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego PTFarm

Dr hab. farm, mgr prawa Agnieszka Zimmermann

              Prezes Oddziału PTFarm

          dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw.

 

 

Zebranie naukowo-szkoleniowe 12.06.2017
8 czerwca 2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Gdańsku serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 12 czerwca (poniedziałek) o godzinie 9:15 w Sali Wykładowej nr 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML (Al. Gen. J. Hallera 107) w Gdańsku. W ramach spotkania naukowo-szkoleniowego Pani mgr Natalia Krzyżaniak z University of Technology Sydney Graduate School of Health Department of Pharmacy z Australii wygłosi wykład p.t. “FARMACJA SZPITALNA W AUSTRALII”.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Gdańsku zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 12 czerwca (poniedziałek) 2017 r.w Sali Wykładowej 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML, Al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku w godz. 09:15 – 10:00.


W programie wykład pt.
“FARMACJA SZPITALNA W AUSTRALII”

Wykładowca: Mgr Natalia Krzyżaniak

University of Technology Sydney
Graduate School of Health
Department of Pharmacy
Australia


Serdecznie zapraszamy!
Prezes Oddziału PTFarm dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML prof. dr hab. Michał Markuszewski