AKTUALNOŚĆ

 

 

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE 7.06.2017
22 maja 2017

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Gdańskiego Oddziału PTFarm, które odbędzie się 7 czerwca 2017r (środa) o godz. 14.00 w pierwszym terminie, o godz. 14.15 w drugim terminie, w Sali Wykładowej 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Hallera 107). Szczegóły zebrania zamieszone są w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

7 czerwca 2017r (środa) o godz. 14.00 w pierwszym terminie, o godz. 14.15 w drugim terminie, w SALI WYKŁADOWEJ Nr 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Hallera 107) odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTFarm wg. następującego porządku:

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa Oddziału Gdańskiego
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania wyborczego
 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału (ZO) z działalności w latach 2013-2017
 5. Przyjęcie sprawozdania ZO
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Przyjęcie Wniosku Komisji Rewizyjnej
 8. Wybór nowych władz Oddziału na kolejną kadencję:
  • prezesa Oddziału
  • do 8 członków Zarządu Oddziału
  • członków Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbędzie się 18 grudnia 2017r w Warszawie
 10. Wolne wnioski

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes Oddziału PTFarm, dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw