AKTUALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Gdańsku oraz Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego  wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Farmaceutycznego serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r w Sali wykładowej nr 2 Wydziału Farmaceutycznego z OML,  Al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku o godz. 13.15.

W programie wykład pt."Wybrane aspekty dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w procedurze centralnej" wygłosi Mec. Tomasz Jabłoński, pracownik sekcji prawnej Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Prelegent zapozna uczestników spotkania z zasadami dotyczącymi m. in. wykorzystania procedury compassionate use, wprowadzania do obrotu leków sierocych i produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Uczestnicy spotkania otrzymają 2 punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego PTFarm

Dr hab. farm, mgr prawa Agnieszka Zimmermann

              Prezes Oddziału PTFarm

          dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw.

 

 

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE 7.06.2017
22 maja 2017

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Gdańskiego Oddziału PTFarm, które odbędzie się 7 czerwca 2017r (środa) o godz. 14.00 w pierwszym terminie, o godz. 14.15 w drugim terminie, w Sali Wykładowej 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Hallera 107). Szczegóły zebrania zamieszone są w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

7 czerwca 2017r (środa) o godz. 14.00 w pierwszym terminie, o godz. 14.15 w drugim terminie, w SALI WYKŁADOWEJ Nr 1 Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Hallera 107) odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTFarm wg. następującego porządku:

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa Oddziału Gdańskiego
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania wyborczego
 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału (ZO) z działalności w latach 2013-2017
 5. Przyjęcie sprawozdania ZO
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Przyjęcie Wniosku Komisji Rewizyjnej
 8. Wybór nowych władz Oddziału na kolejną kadencję:
  • prezesa Oddziału
  • do 8 członków Zarządu Oddziału
  • członków Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbędzie się 18 grudnia 2017r w Warszawie
 10. Wolne wnioski

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes Oddziału PTFarm, dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw