AKTUALNOŚĆ

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 16:00
7 marca 2018

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku i Okręgowa Izba Aptekarska
w Białymstoku zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

w dniu 14 marca (środa) 2018 r. o godz. 16:00
w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB, ul. Mickiewicza 2D.

Wykład pt.:  „Produkty pszczele a glejaki mózgu”  
wygłosi Prof. dr hab. Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Uczestnicy uzyskają 4 punkty „miękkie” szkolenia ciągłego.

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich PTFarm,
stanowi to warunek uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

 

 

                        Prezes OIA w Białymstoku                                 Prezes O/Białostockiego PTFarm

                      mgr farm. Jarosław Mateuszuk                                   dr hab. Wojciech Miltyk