AKTUALNOŚĆ

Suplement 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej
31 grudnia 2018

UWAGA! Dystrybucję "Farmakopei Polskiej prowadzi firma COGNO MEDICAL Sp. z o.o., w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111A lok. 83, tel. +48 790 256 789. W związku z opublikowaniem przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Suplementu 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej (Suplement 2018 FP XI), przekazujemy poniżej niezbędne informacje oraz linki, związane z tym Suplementem. Suplement 2018 FP XI stanowi uzupełnienie części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI (FP XI 2017) i zawiera polską wersję nowych i znowelizowanych tekstów opublikowanych w Suplementach 9.3, 9.4 i 9.5 Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) oraz działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. Eur.

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji z 3 grudnia 2018 r. http://dziennik.urpl.gov.pl/#/actbymonths został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2018 do Farmakopei Polskiej wydanie XI. Datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2018 FP XI, w zakresie wymagań narodowych, jest 1 czerwca 2019 r.

W przypadku wymagań Suplementu 2018 FP XI zgodnych z Farmakopeą Europejską, obowiązują one według dat określonych w odpowiednich Rezolucjach Rady Europy (Informacja Prezesa Urzędu www.urpl.gov.pl AKTUALNOŚCI / FARMAKOPEA).

Suplement 2018 FP XI w wersji książkowej oraz nośnik elektroniczny z kumulatywną wersją FP XI (FP XI 2017, Suplement 2018 FP XI) znajduje się w oficjalnej dystrybucji prowadzonej przez COGNO MEDICAL  Sp. z o.o., w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111A lok. 83, tel. +48 790 256 789, www.cogno.eu  ;   www.pharmintouch.pl.

Jednocześnie informujemy, że dystrybucję FP XI 2017 z wersją elektroniczną równiez prowadzi COGNO MEDICAL  Sp. z o.o.

Informacje na temat zagadnień farmakopealnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu, zakładka FARMAKOPEA (http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/farmakopea ).

DZIENNIK URZĘDOWY: http://dziennik.urpl.gov.pl/#/actbymonths

INFORMACJA PREZESA O SUPLEMENCIE 2018 DO FARMAKOPEI POLSKIEJ WYDANIE XI :

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-3-grudnia-2018-r-o-suplemencie-2018-do-farmakopei-polskiej-wydanie-xi-suplement