AKTUALNOŚĆ

XI edycja Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku – MKNOL2018
29 czerwca 2018

Instytut Farmaceutyczny zaprasza na XI Multidyscyplinarną Konferencję Nauki o Leku- MKNOL2018. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. w Warszawie.

Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, farmaceutów oraz specjalistów w dziedzinie formy leku. W ramach obrad przewidziano cztery moduły tematyczne obejmujące zagadnienia z obszaru nowych technologii syntezy, nowych cząsteczek i materiałów, nowych technik i technologii w farmacji, a także nowych strategii terapeutycznych oraz zagadnień dotyczących zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i analizy danych w dziedzinie farmacji.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki. Rozwinięciu tej tematyki będą służyć dwa panele dyskusyjne z udziałem uznanych ekspertów ze świata nauki i przemysłu.

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału doktorantów, naukowców, przedstawicieli przemysłu realizujących projekty badawcze na różnych etapach zaawansowania oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem szeroko pojętej  branży farmaceutycznej w Polsce.

Rejestracja trwa do 31 sierpnia br. Więcej informacji na stronie: www.mknol.eu, kontakt: organizacja.mknol@ifarm.eu

UWAGA!

Promocja dla Doktorantów! Do 30 czerwca br., opłata rejestracyjna dla doktorantów obniżona o 20%.

Data wydarzenia: 14-16 listopada 2018 r.
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Autor: Hanna Plata