PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Niedokrwistości indukowane lekami jako ważny aspekt w opiece nad pacjentem

Małgorzata Terpińska, Sylwia Płaczkowska, Karolina Jurkowska, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki

Katarzyna Klaś, Piotr Guzy, Kamil Piska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych – rola aptek ogólnodostępnych

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska WIĘCEJ

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce

Anna Gołda, Justyna Dymek, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Otwarcie wystawy stałej „Res farmaceuticae” w Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej oddział Muzeum Warszawy

Anna Zabiegałowska-Sitek WIĘCEJ

80-lecie urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Tadeusza Władysława Hermanna

Franciszek Główka WIĘCEJ

Odważka minimalna według US Pharmacopeia and National Formulary

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Trucizna jako lek – czyli sposoby leczenia cholery w dziewiętnastowiecznym Krakowie

Karolina Turcza WIĘCEJ

Nowoczesna farmakoterapia w walce z opornością wielolekową nowotworów

Ewa Żurawska-Płaksej, Joanna Górka-Dynysiewicz, Adriana Pęcherz, Dominik Marciniak WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści / Table of Contents

WIĘCEJ

1/2018

WIĘCEJ