BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Dyrektor:
dr Jerzy Szewczyński
   
     
     
Dział Finansowy:
mgr Katarzyna Trembulak
mgr Małgorzata Kocięcka
Dział Administracji:
Ewa Jankowska
Dariusz Gugała
Dział Wydawnictw:
mgr Hanna Plata